achter de verkeerspleinen: rijnsweerd

Rijnsweerd is een voormalig versterkt huis in Utrecht. Het bevond zich op de plaats waar de Minstroom zich afsplitst van de Kromme Rijn. In de 14e eeuw werd het huis door de bisschop van Utrecht beleend aan Frederik van Drakenburg, schout van Utrecht. In het begin van de 18e eeuw werd het huis afgebroken en vervangen door een boerderij. In 1908 werd ook deze afgebroken en is het huidige huis gebouwd.

fragment uit stafkaart van Utrecht uit 1902

stafkaart uit 2015

© 2023. All Rights Reserved.