fotografie opdrachten voor de bond nederlandse architecten

onder weg

De provincie Noord-Holland kiest voluit voor Transit Oriented Development (TOD), de integrale benadering van openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Meestal is TOD het terrein van verkeerskundigen en planologen, dit boek geeft juist ontwerpers ruim baan. Tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft kregen van BNA Onderzoek de gelegenheid de Zaancorridor ontwerpend te onderzoeken. Het boek Onder Weg bevat alle plannen en analyseert de resultaten.

snelweg en stad

In de meeste Europese steden kennen we de stedelijke ringweg eigenlijk alleen nog maar als snelweg. Ze heeft zich afgekeerd van de stad en vormt een onoverbrugbare barrière die het stedelijk weefsel in stukken snijdt. Dit boek onderzoekt een mogelijke toekomst voor stad en snelweg. Hoe kunnen we de snelweg verzoenen met de stad van de 21ste eeuw? Hoe maak je de snelweg onderdeel van de stad? Hoe vervlecht je infrastructuur en stedelijk weefsel tot een vitaal en gezond landschap? En kan dat überhaupt wel? Snelweg x Stad presenteert de resultaten van het ontwerpend en theoretisch onderzoek dat de voorbije jaren door de TU Delft en het Nederlandse BNA werd gevoerd voor de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.