fotografie opdrachten voor de branchvereniging nederlandse architecten, afdeling onderzoek

onderweg

De provincie Noord-Holland kiest voluit voor Transit Oriented Development (TOD), de integrale benadering van openbaar vervoer en ruimtelijke ontwikkeling. Meestal is TOD het terrein van verkeerskundigen en planologen, dit boek geeft juist ontwerpers ruim baan. Tien professionele ontwerpteams en vijf studententeams van de TU Delft kregen van BNA Onderzoek de gelegenheid de Zaancorridor ontwerpend te onderzoeken. Het boek Onder Weg bevat alle plannen en analyseert de resultaten.

snelweg en stad

In de meeste Europese steden kennen we de stedelijke ringweg eigenlijk alleen nog maar als snelweg. Ze heeft zich afgekeerd van de stad en vormt een onoverbrugbare barrière die het stedelijk weefsel in stukken snijdt. Dit boek onderzoekt een mogelijke toekomst voor stad en snelweg. Hoe maak je de snelweg onderdeel van de stad? Hoe vervlecht je infrastructuur en stedelijk weefsel tot een vitaal en gezond landschap? Snelweg en Stad presenteert de resultaten van het ontwerpend en theoretisch onderzoek dat de voorbije jaren door de TU Delft en het Nederlandse BNA werd gevoerd voor de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

de stad van de toekomst

De stad van de toekomst is een ontwerpstudie naar de grote opgaven waar onze steden voor staan. Tien breed samengestelde teams deden onderzoek voor een vierkante kilometer in de vijf grootste steden in Nederland – Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven.

stad X  klimaat

Vijf ontwerpteams gingen aan de slag met de waterhuishouding van vijf verouderde wooncomplexen in Amsterdam, Rotterdam en Zwolle. 

Het stadsrandenlab

De stadsranden van Amsterdam bieden nog ruimte voor verandering. Vijf ontwerpteams onderzochten de mogelijkheden.

© 2024. All Rights Reserved.