de belofte: hanzelijn

dia-installatie, 35mm, zwart-wit, 2007

Op een strook in het polderlandschap van Flevoland, bedoeld voor de aanleg van een spoorlijn, zijn in afwachting van de uitvoering, destijds vier rijen populieren neergezet. Nu de spoorlijn toch eindelijk wordt aangelegd zijn de bomen ondertussen vijftig jaar oud.

Een keuze uit de diaserie