de belofte: wieringerrandmeer

16mm, zwart-wit, 10 minuten, 2008

De film bestaat uit één shot van tien minuten, een camera-rider in het tempo van een voetganger, de snelheid die aan de basis ligt van de infrastructuur van de Wieringermeer. Het werk behandelt evenals de andere twee films in de cyclus, naast de beleving ook de verandering van het landschap. De gemeente Wieringermeer heeft vergevorderde plannen een gedeelte van de polder onder water te zetten, en zo van Wieringen weer een eiland te maken. Het traject van de rider loopt dáárlangs, waar, volgens de plannen voor het Wieringerrandmeer, de waterlijn komt te liggen. De film toont het beeld van het land, dat wellicht gaat verdwijnen, een streng polderlandschap, met op de voorgrond de contouren van een bladerloze bomenhaag en aan de horizon, de lichte glooiingen van het voormalige en toekomstige eiland Wieringen.

Een aantal veranderingen in het landschap van de IJsselmeerpolders, dat in de films van de belofte wordt behandeld, blijkt nu ondertussen niet meer door te gaan. Het Wieringerrandmeer komt er niet meer en de Oostvaarderswold lijkt nu ook van de baan. Veel voorbereidingen zijn echter wel al getroffen. In de Wieringermeer zijn verschillende boerenbedrijven uitgekocht, de erven staan nu leeg en een aantal van de woningen zijn als antikraak verhuurd. (17 dia’s)

© 2021. All Rights Reserved.