de belofte: westermeerwind

16mm, zwart-wit, 10 minuten, 2009

De film bestaat uit één shot van tien minuten, een camera-rider in het tempo van een fietser, de snelheid die aan de basis ligt van de infrastructuur van de Noordoostpolder. Het werk behandelt, evenals de andere twee films in de cyclus, zowel de beleving als de verandering van het landschap. De gemeente Noordoostpolder ontwikkelt serieuze plannen om langs de hele kustlijn één van de grootste windparken van Nederland aan te laten leggen. Het consortium Westermeerwind B.V. wil grote turbines in het water laten plaatsen. De film toont het beeld van de kust, die er wellicht binnenkort volledig anders uit gaat zien, een strenge rechtlijnige kustlijn, met op de voorgrond de betonnen platen van de dienstweg, de basaltblokken van de kustwering en daarachter het IJsselmeer.

© 2022. All Rights Reserved.