de belofte: oostvaarderswold

16mm, zwart-wit, 10 minuten, 2010

De film bestaat uit één shot van tien minuten, een camera-rider in het tempo van een auto, de snelheid die aan de basis ligt van de infrastructuur van de Flevopolders. Het werk behandelt, net als de andere twee films in de cyclus, zowel de beleving als de verandering van het landschap. In zuidelijk Flevoland zijn op dit moment al boeren uitgekocht voor de aanleg van een natuurgebied tussen de Oost-vaardersplassen en het Horsterwold. Met de realisatie van Oostvaarderswold moet het poldergebied onderdeel worden van de ecologische hoofdstructuur. Het traject van de rider loopt langs de randen van het toekomstige natuurgebied. De film toont het beeld van het polderlandschap van Zuidelijk Flevoland, een landschap met een unieke grootschaligheid, dat waarschijnlijk binnenkort niet meer zal bestaan.

Een aantal veranderingen in het landschap van de IJsselmeerpolders, dat in de films van de belofte wordt behandeld, blijkt nu ondertussen niet meer door te gaan. Het Wieringerrandmeer komt er niet meer en de Oostvaarderswold lijkt nu ook van de baan. Veel voorbereidingen zijn echter wel al getroffen. Voor de Oostvaarderswold zijn verschillende terreinen onteigend en er is een wandelpad aangelegd om de bezoeker een indruk te geven van de toekomstige natuurcorridor. (14 dia’s)

© 2022. All Rights Reserved.