achter de verkeerspleinen: lunetten

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte zijn tussen 1819 en 1826 ten zuidoosten van de stad Utrecht aangelegd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een lunet is een klein vestingwerk. De naam is afgeleid van het Franse woord voor maan, ‘lune’, omdat de lunetten halvemaanvormig zijn, van bovenaf gezien.

fragment uit een landkaart van rond 1850

stafkaart uit 2015

© 2024. All Rights Reserved.